Financieel beheer

Bij financieel vastgoedbeheer ontzorgen wij u bij alle administratieve zaken omtrent het pand. Denk hierbij aan het opstellen en innen van huurfacturen, bewaken van huurachterstanden en het doorvoeren van huurverhogingen. Wij verzorgen daarbij heel het incassotraject, zelfs tot aan de eventuele inschakeling van een gerechtsdeurwaarder.

Financieel vastgoedbeheer

Het financiële vastgoedbeheer wat YEAS Vastgoed & Advies aanbiedt, houdt onder andere in, dat wij de huur middels bankkoppeling/machtiging controleren en waar nodig tijdig actie uitzetten. Maar ook de volgende zaken kunnen wij voor u afhandelen:

•  Huurfacturen verzenden en/of incasseren, inclusief de financiële afhandeling.
•  Periodieke administratieve huurafrekening verzorgen.
•  Bewaken van betalingen en huurachterstanden door proactieve

    debiteurenbeheer.
•  Verzorgen van eventuele aanmaningen (zelfs inschakeling van een 

     gerechtsdeurwaarder).
•  Verrichten van betalingen met toestemming van de verhuurder.
•  Verzorgen van huurverhogingen inclusief schriftelijke kennisgeving.

•  Verzorgen van wijziging van gegevens of opzegging c.q. beëindiging van de

     overeenkomst.  

•  Administreren en doorbelasten van gemeentelijke belastingen aan de huurder.